Nieuws

 • Opnieuw miljoenen vanuit Den Haag voor Vlaardingse Rivierzone

  15 december 2022

  In november werd al duidelijk dat het Rijk 21,3 miljoen euro toekent aan de Rivierzone, vanuit de zogenaamde Versnellingsgelden. Nu ook bekend is geworden dat ook de Woningbouwimpuls van 5,9 miljoen euro is goedgekeurd, is voor de ontwikkeling van de Rivierzone en zijn bereikbaarheid een bedrag van 27,2 miljoen euro (excl. BTW) vanuit het Rijk beschikbaar.

 • Vlaardingen zet in op versnelling realisatie Rivierzone

  20 september 2022

  College besluit tot aanvraag rijksbijdragen

  Het college van B&W heeft 13 september besloten om twee aanvragen in te dienen bij het Rijk voor de ontwikkeling van de Rivierzone. Een aanvraag van € 5,9 miljoen voor de zogenaamde Woningbouwimpuls (WBI) en een aanvraag van € 21,3 miljoen voor de Regeling Versnellingsgelden Infrastructuur 2022.

 • Verslag Digitale Dialogen – participatie Woonvisie

  10 februari 2022

  Dit voorjaar (2021) gingen we met inwoners en organisaties tijdens vier sessies in gesprek over de toekomst van wonen in Vlaardingen.

 • Tijdelijke woningen District U oplossing voor hoge druk op woningmarkt in Vlaardingen

  10 februari 2022

  Vanmiddag heeft het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen ingestemd met de komst van 320 tijdelijke woningen op het terrein van District U aan de Olivier van Noortlaan. De ontwerp omgevingsvergunning hiervoor wordt ter visie gelegd. Ieder die dit wil, kan hierop voor een periode van zes weken reactie geven. De woningen bieden een oplossing voor een groot tekort in de regio. De voornaamste doelgroepen zijn studenten, jongeren en starters. Zo’n 20 tot maximaal 30 woningen zijn beschikbaar voor begeleid wonen.

 • Starterslening verruimd

  10 februari 2022 Nieuws icoon

  Is uw inkomen te laag om een eerste woning te kopen en bent u niet ouder dan 35 jaar? Dan kunt u een starterslening aanvragen. Hiermee vult u uw hypotheek aan zodat u toch een woning kunt kopen. De gemeente heeft de mogelijkheden tot het aangaan van een starterslening verruimd.