Nieuws

Nieuws

 • Nieuwbouw appartementen Holy Zuid

  11 september 2023

  Op de locatie van het voormalige bowlingcentrum Dok99 in Holy Zuid komen 46 nieuwbouwappartementen. Eind augustus hebben burgemeester en wethouders van Vlaardingen ingestemd met het bouwplan ‘Anna van Saksenweg 1’ van projectontwikkelaar Willigen Partners. Dit plan ligt nu ook formeel ter inzage. Om omwonenden te informeren over dit plan organiseert de projectontwikkelaar samen met de gemeente een inloopavond op 18 september in het Delta Hotel. Op deze avond is er alle ruimte om vragen te stellen en zijn reacties en suggesties van harte welkom.

 • Dura Vermeer start met bouw De Goudvogel in Vlaardingen

  05 september 2023

  Met de feestelijke start bouw van de 18 energieneutrale eengezinswoningen uit de eerste fase is een belangrijke mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van De Goudvogel in De Nieuwe Vogelbuurt in Vlaardingen. Op donderdag 31 augustus 2023 stonden de kopers samen met ontwikkelende bouwer Dura Vermeer, Waterweg Wonen en wethouder Ivana Somers – Gardenier (Bouwen en Wonen) stil bij dit feestelijke moment op de bouwplaats.

 • Gemeente Vlaardingen sluit overeenkomst met projectontwikkelaar Apex Investments over nieuwbouw aan de Zomerstraat 41

  31 augustus 2023

  Op woensdag 30 augustus hebben de gemeente Vlaardingen en de projectontwikkelaar Apex Investments een samenwerkingsovereenkomst getekend ten behoeve van de realisatie van 22 tot 25 appartementen in een nieuwbouwcomplex aan de Zomerstraat 41.

 • Sloop sporthallen Westwijk

  31 augustus 2023 thumbnail-150x150

  Start woningbouwontwikkeling De Heemtuinen

  Wethouder Ivana Somers-Gardenier (Bouwen en Wonen) en wethouder Arnoud Proos (Sport) waren op vrijdag 25 augustus aanwezig bij de start sloop van sporthallen Westwijk. Met het verrichten van de officiële handeling start op de locatie de woningbouwontwikkeling De Heemtuinen.

 • Zuidbuurt

  13 april 2023

  In de Zuidbuurt worden de komende jaren 255 woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

  De gemeente Vlaardingen heeft samen met Waterweg Wonen, na een zorgvuldig selectietraject, een ontwikkelpartner gekozen. De keuze is gevallen op ERA Contour. Samen maken we een plan om de Zuidbuurt in de Westwijk aan te pakken.

 • Vlaardingen zet in op versnelling realisatie Rivierzone

  29 maart 2023

  College besluit tot aanvraag rijksbijdragen

  Het college van B&W heeft 13 september besloten om twee aanvragen in te dienen bij het Rijk voor de ontwikkeling van de Rivierzone. Een aanvraag van € 5,9 miljoen voor de zogenaamde Woningbouwimpuls (WBI) en een aanvraag van € 21,3 miljoen voor de Regeling Versnellingsgelden Infrastructuur 2022.

 • Verslag Digitale Dialogen – participatie Woonvisie

  10 februari 2022

  Dit voorjaar (2021) gingen we met inwoners en organisaties tijdens vier sessies in gesprek over de toekomst van wonen in Vlaardingen.

 • Starterslening verruimd

  03 augustus 2023 Nieuws icoon

  Is uw inkomen te laag om een eerste woning te kopen en bent u niet ouder dan 35 jaar? Dan kunt u een starterslening aanvragen. Hiermee vult u uw hypotheek aan zodat u toch een woning kunt kopen. De gemeente heeft de mogelijkheden tot het aangaan van een starterslening verruimd.

 • Tijdelijke woningen District U oplossing voor hoge druk op woningmarkt in Vlaardingen

  10 februari 2022

  Vanmiddag heeft het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen ingestemd met de komst van 320 tijdelijke woningen op het terrein van District U aan de Olivier van Noortlaan. De ontwerp omgevingsvergunning hiervoor wordt ter visie gelegd. Ieder die dit wil, kan hierop voor een periode van zes weken reactie geven. De woningen bieden een oplossing voor een groot tekort in de regio. De voornaamste doelgroepen zijn studenten, jongeren en starters. Zo’n 20 tot maximaal 30 woningen zijn beschikbaar voor begeleid wonen.