De projecten

De Heemtuinen - Frank van Borselenstraat

De ontwikkelcombinatie Timpaan en Heembouw bouwt 179 woningen aan de Frank van Borselenstraat. In januari 2021 hebben de partijen hierover met de gemeente een overeenkomst gesloten na het winnen van de aanbesteding in december 2020. De 179 woningen worden gebouwd op het terrein waar de inmiddels gesloopte wooncomplexen De Valkenhof stonden. Ook staan daar nu nog twee sporthallen, die later dit jaar worden gesloopt.

Het plan bestaat uit deels appartementen en deels grondgebonden woningen. Centraal in de opzet is de humane wijkgedachte en een groene omgeving, zoals de Westwijk oorspronkelijk is bedacht. Meer dan de helft van het gebied wordt groen ingericht. Ook worden de woningen duurzaam gebouwd. Alle woningen worden energieneutraal. Warm water en verwarming worden opgewekt met efficiënte warmtepompen met een bodembron. Door nieuwe innovaties, slim watermanagement en groene buitenruimte wordt hittestress en eventuele wateroverlast tegengegaan. Daarnaast worden de woningen voorzien van groene delen in de gevels. 

Deze woningbouwontwikkeling volgt uit de Centrumvisie Westwijk, waarin het plan is opgenomen om rondom Plein West een nieuw centrumgebied voor de hele Westwijk te realiseren met bijpassende voorzieningen. Aan het Erasmusplein is inmiddels een nieuwe sporthal in gebruik genomen en aan de Claudius Civilislaan wordt dit jaar een nieuwe sporthal gebouwd. De locatie aan de Frank van Borselenstraat is daarmee beschikbaar gekomen als woningbouwlocatie. 

Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor de ruimtelijke procedure. Meer informatie staat op de projectwebsite www.heemtuinen.nl

01-HEEMTUINEN-VLAARDINGEN

03-HEEMTUINEN-VLAARDINGEN​​​​​

05-HEEMTUINEN-VLAARDINGEN

07-HEEMTUINEN-VLAARDINGEN

;