Samen bouwen

De Woonvisie

Vlaardingen is een woonstad voor iedereen. In het Actieplan Wonen werd eerder omschreven hoe we daar uitvoering aan kunnen geven. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gedaan en doen we nog steeds. Maar de tijden veranderen. De omgeving verandert en woonbehoeften veranderen.

Hoe speel je daarop in? Voor wie bouw je? Hoe zorg je ervoor dat er voor iedereen een plek is op de locatie die daar het beste voor geschikt is? Tijd voor een actualisatie van de plannen en een nieuwe Woonvisie!  We laten daarin zien hoe we samen bouwen aan Vlaardingen. De Woonvisie 2030 is naar verwachting in het laatste kwartaal van 2021 gereed. 

Vragen en dilemma’s

Hoe zorgen we voor een woningmarkt die nu, maar ook op de lange termijn in balans is? We kijken daarbij naar nieuwe gebieden en nieuwbouwprojecten, maar ook naar de bestaande voorraad. Hoe zorg je dat die nieuwe en bestaande voorraad aansluit op de woonbehoefte van mensen? Wat en waar ga je nieuw bouwen en wat ga je vernieuwen? Maar ook: hoe bied je plek aan starters op de woningmarkt, aan doorstromers, aan mensen met specifieke woonwensen of een zorgbehoefte? En welke voorzieningen passen daarbij? En hoe besteed je daarnaast ook nog aandacht aan thema’s die nu én in de toekomst van belang zijn zoals duurzaamheid en klimaatadaptatie, de energietransitie en eigentijdse voorzieningen?

In de Woonvisie werken we dat nader uit. Samen met commerciële partners, woningcorporaties en projectontwikkelaars, maar ook samen met onze inwoners! Wij zullen u tijdens dit proces regelmatig vragen stellen via social media en aan de hand van de diverse woonverhalen dilemma’s voorleggen. Uiteraard mag u ons ook zelf benaderen met uw opmerkingen en woonvragen door ons een bericht te sturen.

Nieuwsgierig naar hoe het wonen in Vlaardingen bevalt en hoe we in onze stad voorzien in de verschillende woonbehoeften? Lees dan zeker de woonverhalen van onze inwoners en neem een kijkje bij de diverse projecten.